Systemen in Waterbouwkunde

 

Ambitie en vak-opvatting Waterbouwkunde

Onder ‘Systemen in Waterbouwkunde’ worden alle civieltechnische oplossingen ten behoeve van maatschappelijke behoeften, op systeem niveau in samenhang beschouwd.

De omvang van een “systeem” kan gekozen worden en varieert vanaf  een werk binnen een waterschap tot het functioneren van een stroomgebied.

Details daarin zijn dan een dijk, sluis en stormvloedkering.  Ook de grote lijnen van de omgeving en de details van bijvoorbeeld ondergrond en materialen enz. worden beschouwd omdat het gaat om maatschappelijke inpassing.

Vanuit kennis en ervaring kan meegewerkt worden aan een reeds omschreven project maar ook aan het herdefiniëren van de opdracht of vraag. Die fase van een project of programma heeft voor mij de grootste aantrekkingskracht. Daarbij wordt ik graag ingeschakeld omdat het in maatschappelijk opzicht een  effectief moment is om de grote financiële en strategische beslissingen bij te sturen, te ‘finetunen’.

Plan Beaufort 2014 is een activiteit in het kader van ‘Systemen in de Waterbouw’ die door het bureau op eigen initiatief ontwikkeld wordt.

Werkervaring (Rijkswaterstaat mits anders benoemd)

Schelde Rijn kanaal (1969-1974),  Stormvloedkering Oosterschelde (1974-1979 en 1982-1986), drinkwater projecten Kenia (BUZA, 1979-1982), kustverdediging, havengeul en bescherming mangroven Nicaragua (1986-1995), Saemangeum, een 33 km lange afsluitdam voor polders in Zuid Korea (DHV, 1991-2006), energieopslag in een waterbekken Nederland, PAC studie (1985-1987), grootschalige speciedepots Nederland (1995-1998), dijkversterkingen Sliedrecht, Ramspol keersluis studie, dijkversterkingen Ramspol, watercongres Argentinie, kanalisatie Chao Praya Thailand (HASKO) , Havenontwikkelingen Gujarat, India, afsluiting Golf van Khambhat India (HASKO), Nederlandse Deltaplan voor New Orleans (2006), waterproject Villamontes Bolivia (PUM, 2011/13) en vele andere.

 

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.