Plan Beaufort

 

Plan Beaufort ambieert Nederland nog beter te beschermen tegen de risico’s van overstromen. Daartoe worden nieuwe bouwstenen aangedragen die het functioneren van het systeem als geheel verbeteren. Als systeem wordt gedefinieerd: alle 3.800 km dijken, duinen en kunstwerken.

In 2010 verscheen de eerste versie van Plan Beaufort. Daarin werden technisch oplossingen opgesomd. Pas nu, in versie Plan Beaufort 2014 wordt de onderliggende ontbrekende schakel van toen benoemd, vanuit de concrete vraag: waarom zou je al die extra kunstwerken nodig hebben?

Dat is om redundantie* toe te voegen, op systeem niveau. Redundantie hoort in ieder ieder ingewikkeld systeem waar grote risico’s bij optreden te worden toegepast. Omdat alle activiteiten in Nederland afhangen van veilig en droog kunnen functioneren is redundantie een essentiële systeem component.

*Redundant wordt hier gebruikt in de betekenis van ‘fail-safe’. Daarmee wordt aangegeven, dat bij het (bijna) falen van bijvoorbeeld een dijk, geen voor de mens gevaarlijke situatie optreedt omdat een back-up systeem het gevaar opheft.

Plan Beaufort 2014 wordt definitief per juli 2014.

Plan Beaufort 2014, 29 juni